บริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์ ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001, OHSAS 18001 และระบบ ISO TS/16949
Benefits
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. อาหารกลางวัน
 • 3. รถรับ-ส่งพนักงาน(ปรับอากาศ)
 • 4. ค่ากะ(เช้า-บ่าย 80 บาท,กะดึก 90 บาท)
 • 5. เบี้ยขยัน(400,600,800 บาท)
 • 6. ของเยี่ยมพนักงานป่วยในงานและนอกงาน
 • 7. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว(20,000 บาท/ปี)
 • 8. ค่าทันตกรรม(1,000 บาท/ปี)
 • 9. เงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน)
 • 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 11.กองทุนเงินทดแทน
 • 12.ประกันสังคม
 • 13.ประกันกลุ่ม
 • 14.ห้องพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี
 • 15.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 16.โบนัสและเงินขึ้นประจำปี
 • 17.และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
90 หมู่ 9 ถนนบางนา - ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 11
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24130
Website: www.nsk.com
Directions
 • การเดินทางมาสมัครที่บริษัทฯ
 • - เดินทางมารถประจำทางรถเมล์สายปากน้ำ-บางปะกง365
 • - ปอ.สายกรุงเทพ-ชลบุรี,รถตู้สายกรุงเทพ-แปดริ้ว
See Map