บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดำเนินการผลิตคอนกรีตมวลเบา (อิฐ Q-CON) ,คานทับหลังสำเร็จรูป แผ่นผนังเสริมเหล็กสำเร็จรูป และปูนสำเร็จรูป รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คน และกำลังขยายการผลิตเพิ่มขึ้น บริษัทฯมีความต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • 1.รถรับ/ส่งพนักงาน
  • 2. ค่าอาหาร
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4.เบี้ยขยัน
  • 5. ค่ากะ
  • 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 8. กองทุนประกันสังคม
  • 9.กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ. อุดมสรยุทธ์ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Bang Krasan Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160
เว็บไซต์: www.qcon.co.th
ใช้งานแผนที่