JobThai
เกี่ยวกับบริษัท คิวทีซีจี จำกัด ( มหาชน ) เส้นทางความเป็นมาของเรา คิวทีซีจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2544 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คิวทีซีจีได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบให้กับโครงการคุณภาพมาแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ ขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจไทยมากกว่า 12,000 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ที่เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสเติบโตทางธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบ ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมไทย ทำให้คุณธิติวัฒน์และผู้ร่วมก่อตั้ง รวบรวมทีมงานวิศวกรมืออาชีพจากหลากหลายสาขาวิศวกรรมเพื่อก่อตั้งขึ้นเป็น “บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” เพื่อรองรับงานด้านวิศวกรรมงานระบบแบบครบวงจร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คิวทีซีจี จำกัด(มหาชน)” ในปัจจุบัน คิวทีซีจี คือพันธมิตรผู้ร่วมก่อสร้างรากฐานและงานระบบที่มั่นคงให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในวันนี้เรามั่นใจว่าสามารถรองรับงานระบบวิศวกรรมสำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมงานระบบของอาเซียนอย่างภาคภูมิใจ ในอนาคตนอกจากการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะด้านวิศวกรรมแล้ว คิวทีซีจียังมุ่งพัฒนาการให้บริการด้านวิศวกรรมให้ตอบรับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพราะสำหรับเราแล้วงานวิศวกรรมไม่ใช่เพียงงานโครงสร้างหรืองานระบบ แต่เป็นความมุ่งมั่นในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน ช่วยผลักดันศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ตามตำแหน่งงาน) - ชุดฟอร์มพนักงาน - วันเกิดพนักงาน - รางวัลอายุงาน - ค่าเยี่ยมคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย - เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน (รวมถึงบิดา-มารดา คู่สมรส และบุตร) - ท่องเที่ยวประจำปี - สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. - Siteงาน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.(หยุดวันอาทิตย์)
zero position en
Contacts
บริษัท คิวทีซีจี จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง903-904 ถนนรัชดาภิเษก
Ratchadapisek Din Daeng Bangkok 10400
Directions
MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 3
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer