บริษัทขนาดกลางประกอบธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E งานอาคารขนาดใหญ่ ด้านงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง,ห้างสรรพสินค้า,โรงผลิตไฟฟ้าและโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BVQI และบริษัทฯกำลังจะมีการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงาน
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • Site Bonus
 • วันเกิดพนักงาน
 • เงินกู้บริษัทฯ ปลอดดอกเบี้ย
 • รางวัลอายุงาน
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตร (อนุบาล-มัธยมปีที่ 3)
 • กระเช้าเยี่ยมคลอด
 • ค่ารักษาพยาบาลคลีนิค
 • เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย
 • เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน (รวมถึงบิดา-มารดา คู่สมรส และบุตร)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • **สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**
 • **Siteงาน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.(หยุดวันอาทิตย์)**
Contacts
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
42 ซอยรามคำแหง 187 แยก 2
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Website: www.qtc.co.th
Directions
 • ซอยรามคำแหง 187 แยก 2 ซ.วัดบางเพ็ญใต้ ตลาดน้ำขวัญเรียม)
 • 1. เส้นทางแรก ถนนสุขาภิบาล 2 (เสรีไทย) รถเมล์ 27 ปอ. 502
 • 2. เส้นทางที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง) รถเมล์ 113 58 ปอ. 113 514
See Map