เป็นบริษัทผลิต ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ากระโชก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า ติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ และระบบสายดิน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สตาบิล จำกัด
77 อาคารสตาบิล ถ.นนทรี
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120