สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาตลอดจน ให้คำปรึกษา ตลอดเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา สมาคม ฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักบริหารงานบุคคล ต้องการผู้ที่สนใจท้าทายความสามารถมาร่วมงานกับเรา
Benefits
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสวัสดิการกลุ่ม
  • เบี้ยเลี้ยง Event
  • เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
  • ค่าพาหนะ กรณีนอกสถานที่
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส/ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  • ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
300/2-3 ซ.ลาดพร้าว 132 ถ.ลาดพร้าว
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
Website: www.pmat.or.th
See Map