บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
บริษัทฯ ให้บริการด้านงานตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และวัตถุดิบต่างๆ โดยใช้กล้องไมโครสโคป หรือเรียกว่า Visual Inspection ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีความกระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครพนักงานดังนี้
Benefits
  • ค่ากะ, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, ชุดพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงประจำบริษัทฯ, ร้านค้าสวัสดิการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
9/25 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน 12120
See Map