บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
บริษัทฯ ให้บริการด้านงานตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และวัตถุดิบต่างๆ โดยใช้กล้องไมโครสโคป หรือเรียกว่า Visual Inspection ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีความกระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครพนักงานดังนี้
Benefits
ค่ากะ, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, ชุดพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงประจำบริษัทฯ, ร้านค้าสวัสดิการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
9/25 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน 12120
See Map