บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 (ค.ศ.2000) ด้วยเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท บนเนื้อที่ 55 ไร่ ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มดำเนินการผลิตผ้าดิสก์เบรกภายใต้เครื่องหมายการค้า "N-BRAKE" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543
บริษัท ฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ในข้อ 3714 (US): MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES, THE MANUFACTURE OF FRICTION MATERIAL, FILE NO. A11125, DATE MARCH 12, 2002, และ ISO/TS 16949: 2002 FILE NO. A11125 โดย UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน UL ในหัวข้อของ FRICTION MATERIAL ซึ่งรวมถึงด้าน Design ส่วนระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัท ฯ ได้วางแผนจะดำเนินการต่อไปคือระบบมาตรฐาน TQMS
ปัจจุบันบริษัท ฯ มีพนักงานมากกว่า 200 คน และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจำหน่ายในประเทศกว่า 700 แห่ง
สวัสดิการ
 • บริษัท ฯ มีสวัสดิการต่างๆ เช่น
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วันต่อปี
 • - วันหยุดประจำปี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 14 วันต่อปี
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - เงินโบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส และทายาทตามกฎหมาย
 • เสียชีวิต
 • - รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัท ฯ ครบตามปีที่บริษัท
 • ฯ กำหนด
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - สวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด
99 หมู่ 9 ถนน โพธาราม-เขาช่องพราน
Tha Chumphon Photharam Ratchaburi 70120
เว็บไซต์: www.n-brake.com
ใช้งานแผนที่