บริษัท บรรจงเเทรเวลเซอร์วิส จำกัด
บริการห้องพักให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติและคนไทย
สวัสดิการ
  • -เงินเดือน/ทิป
  • -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บรรจงเเทรเวลเซอร์วิส จำกัด
20/6 ซอยนานาใต้ ถ.สุขุมวิท 4
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110