เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพราะ HR Center ตระหนักดีว่า คน เป็นทรัพยากรที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับ องค์การและประเทศชาติ
กิจกรรมหลักของ HR Center เน้นที่งานฝึกอบรมทั้งแบบ public และ in-house โดยเน้นหนักที่ งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นๆ เช่น งานบัญชี ภาษีอากร การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น
นอกจากนี้ HR Center ยังจัดพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือ นิตยสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งบริการการแปลเอกสารด้านทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - Incentive
  • - โบนัส
  • - ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา 10250
See Map