บริษัท โปรเจ็ค วิซาร์ด จำกัด
บริษัท โปรเจ็ค วิซาร์ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2539 บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น เครื่องมือช่างกลอุตสาหกรรม เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือลม เครื่องอัดลม เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องเชื่อม ฯลฯ โดยมุ่งเน้นเครื่องมือคุณภาพจากทั่วโลก อาทิเช่น อเมริกา อังกฤษ สเปน สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ใต้หวัน จีน ฯลฯ โดยบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ด้วย นอกเหนือจากสินค้าที่นำเข้าแล้ว บริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ TOKU, ESAB, ADEKOM, AUGUST, DTM, ULTRA, MITSUBISHI, BLACK BEAR, FITOP, LIFTKET, VITAL, EMCE, COME UP DENSIN, KARCHER ETC. โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 1.หมวดเครื่องอัดลม 2.หมวดรอก / เครน / ลิฟท์ 3.หมวดกว๊าน 4.หมวดเครื่องทำความสะอาด 5.หมวดเครื่องเชื่อม / เครื่องตัด 6.หมวดผลิตออกแบบชิ้นงานโครงสร้างตามแบบ 7.หมวดเครื่องมือลม
Benefits
เงินเดือนและสวัสดิการ ตามที่กรมแรงงานกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเจ็ค วิซาร์ด จำกัด
72/17 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 77 ถ.นวมินทร์ 10240