JobThai
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 โดยดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันบริษัทในกลุ่มพัฒน์กล ได้แก่ บจก.พัฒน์กล เทรดดิ้ง, บจก.ฮีทอะเวย์, บจก.พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง (จ.เพชรบุรี) และ บจก.เอส พาเนล (มหาชัย จ.สมุทรสาคร) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการอยู่ใน จ.ขอนแก่น, จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ลำพูน ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ "พัฒน์กล" ได้เป็นผู้นำในวงการเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ปรัชญา “คุณภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจังและจริงใจ” ปัจจุบัน“พัฒน์กล”มีพนักงานกว่า 1,500 คน ประจำอยู่ ณ - สำนักงานใหญ่ (สวนหลวง ร.9) เขตประเวศ กรุงเทพฯ - โรงงานผลิต(กิ่งแก้ว)ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - โรงงานผลิต อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี - โรงงานที่ ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร - ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น - ศูนย์ภาคใต้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี - ศูนย์ภาคเหนือ จ.ลำพูน - สำนักงานในต่างประเทศ ได้แก่ PATKOL PHILIPPINES CORPORATION INDONESIA PATKOL SERVICE รวมถึงตัวแทนบริษัทในประเทศ มาเลเชีย เมียนมาร์ และเวียดนาม ภายใต้การเติบโตและการขยายฐานลูกค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และขยายสู่ในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทางบริษัทจึงต้องการรับผู้ที่มีความสนใจ ความสามารถ พร้อมเรียนรู้และร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว " พัฒน์กล "
Benefits
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. เงินรางวัลประจำปี ( Incentive ) 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน 6. ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน : ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ 7. กองทุนเงินทดแทน และ กองทุนประกันสังคม 8. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 9. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 10. การฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กรและสถาบันฝึกอบรมภายนอก 11. กิจกรรมพนักงาน เช่น ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมกีฬา และสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น 12. กิจกรรมเพื่อสังคม 13. โรงอาหาร (ข้าวกลางวันฟรี) 14. เงินช่วยเหลือต่างๆ สำหรับพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ, มงคลสมรส เป็นต้น 15. ค่าล่วงเวลา (Over Time) 16. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
10 Positions
Contacts
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามสวนหลวง ร.9)
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Directions
1. สมัครงานประจำกรุงเทพฯ - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข - รถตู้ (ร่วมบริการ) **สายอุดมสุข-ประเวศ - รถสองแถวสีแดง **สายอุดุมสุข-ประเวศ - รถประจำทางสาย 206, 11 2. สมัครงานช่างบริการประจำศูนย์ภาคใต้อยู่ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีฺ