บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Hidaka Yookoo Enterprises Co., Ltd.
บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการมากว่า 80 ปี ทำธุรกิจ อัดเศษเหล็ก ซื้อขายเศษเหล็ก กำลังต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO14001 : 2004 สามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.hidakayookoo.co.th บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ บางนา กรุงเทพฯ สาขาที่ 1 เกตุเวย์ ฉะเชิงเทรา (Tel. 0-3857-5981-3) สาขาที่ 2 บ่อวิน ชลบุรี (Tel. 0-3819-0965-9) สาขาที่ 3 มาบตาพุด ระยอง (Tel. 0-3868-5916-7) สาขาที่ 4 อยุธยา (Tel 0-3577-3062-4 ) สาขาที่ 5 พานทอง ชลบุรี (Tel. 0-38740-495-7) 0-3845-2874-5 สาขาที่ 6 สำโรง สมุทรปราการ (Tel. 0-2756-7823-5)
Benefits
1. มีประกันชีวิต 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. โบนัสประจำปี 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. ค่าเดินทาง 6. เบี้ยขยัน 7. บ้านพักพนักงาน 8. สวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 9. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Hidaka Yookoo Enterprises Co., Ltd.
HIDAKA BUILDING ชั้นที่ 1, 5, 6, 7 เลขที่ 27 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260