บริษัท เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด
Is established to manufacture a wide range of power supply cords and cord Set as a joint-venture company between Kawasaki Electric Wire Co., Ltd., Which is well leading wire and cable manufacturing company in Japan
Benefits
OT, ค่าอาหาร 800/เดือน, เบี้ยขยัน 1,000, ประกันชีวิตกลุ่ม, รถรับ-ส่ง, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล 20,000/ปี, ข้าวฟรี, เงินช่วยเหลือ เช่น สมรส, มีบุตร, ถึงแก่กรรม, ครอบครัวถึงแก่กรรม, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด
60/73 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตหกรรมนวนคร โครงการ 3 12120
See Map