ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และโปรไฟล์ ชั้นนำของประเทศไทย ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น มากว่า 50 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่อรองรับการขยายอัตรากำลังการผลิต ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
Benefits
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยเลี้ยงอบรม
 • - โบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินช่วยเหลือค่าเรียนบุตร
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - ของขวัญคลอดบุตร
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
999 ม.3
Nikhom Phatthana Nikhom Phatthana Rayong 21180