ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ท่อยาง สายยาง และโปรไฟล์ ชั้นนำของประเทศไทย ให้กับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ ก่อสร้าง สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น มากว่า 59 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2018 และรางวัล 5ส. ดีเด่นระดับประเทศ
Benefits
 • **ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท**
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าเล่าเรียนบุตร
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - รางวัลอายุงาน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัสประจำปี ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
69, 71 - 73 ถนนบำรุงรัฐ
Samphanthawong Samphanthawong Bangkok 10100
See Map