บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GAP GMP HACCP FSSC22000Ver.5 ISO9001:2015 ISO14001:5015 ISO45001:2018 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)ระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
Benefits
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนตามผลงาน - ค่าตำแหน่ง - ชุดฟอร์มพนักงาน - อาหารกลางวัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - วันหยุดพิเศษ - ฝึกอบรมตามสายงาน ฯลฯ
Contacts
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
199 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง
Khi Lek Mae Rim Chiang Mai 50180
See Map