บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด และ บริษัท โซลิแมค จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ผ้าทราย, กระดาษทราย,กาว, อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวแมติก, เครื่องมือลม, เครื่องจักรงานไม้, ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ควบคุมโดยซอร์ฟแวร์ การสื่อสารระหว่างซอร์ฟแวร์กับฮาร์ดแวร์ จะเน้นเป็นระบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คลื่นวิทยุ อินเตอร์เน็ต) กำลังขยายงานต้องการรับบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า และรักการทำงานเป็นทีม เป็นพนักงานประจำ
Benefits
- มีประกันชีวิต - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - (ค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอ, ค่าคอมฯ สำหรับพนักงานขาย)
There are currently no positions available.
Contacts
B&B SOLIMEC CO., LTD. , SOLIMAC CO., LTD.
3755/6 ถ.พระราม 4
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10110
See Map