JobThai
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนตราช้าง , กระเบื้องโปร่งแสง ตราช้าง และจัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนใยแก้ว ภายใต้ยี่ห้อ "ฉนวนตราช้าง" เพื่อนำไปใช้งานในหลายๆ ประเภท เช่น อาคารบ้านพักอาศัย, โรงงานอุตสาหกรรม, ระบบหุ้มท่อปรับอากาศ และฉนวนเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
Benefits
ชุดพนักงาน , ประกันชีวิตอุบัติเหตุ - สุขภาพ . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , และเงินรางวัลประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
39 หมู่ 9 ถ.หนองปลากระดี่ 18140