ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตซอฟท์แวร์ที่ดี โดยฝีมือคนไทยรวมถึงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดหา Solution ที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทั้งทางด้าน Hardware, Software, Network และอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1 Position
1.
Oct 17, 2019
Programmer ASP.Net(Vb) , VB.Net
pinlocation
Wang Thonglang, Bangkok
salary icon
Not specified
Contacts
1111/36 ซอยลาดพร้าว94 ถนนศรีวรา
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map