บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บีแอลซีไอ (BLCI)มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางการจัดการชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการดำเนินงานที่นำสมัย อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันเป็นผลมาจากนวัตกรรมอันล้ำค่าของ พนักงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน
Benefits
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3300/71 ชั้น 11 อาคารบี ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
See Map