ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของประเทศไทย ดำเนินการผลิตสายไฟฟ้าหลายประเภท ทั้งชนิดตัวนำทองแดงและตัวนำอลูมิเนียม รวมไปถึงสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน, PVC, PE และ สายเปลือย
ก่อตั้งและมีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี มั่นคง เติบโตและเพียบพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี่การผลิตอันทันสมัย ครบถ้วนด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ อาทิ ISO 9001:2000, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001:2542 OHSAS 18001:1999, ISO 14001 ฯลฯ
ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงาน ณ โรงงานฉะเชิงเทรา ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
 • บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่ดี อาทิ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
 • ค่ากะ 100 บาท/วัน
 • ค่าข้าวกลางวัน 200 บาท/เดือน
 • รถรับ-ส่ง
 • หอพัก
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ
 • โบนัสประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา)
39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา
Saen Phu Dat Ban Pho Chachoengsao 24140
Directions
 • อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์