ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
Benefits
  • 1.ปรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี
  • 2.โบนัสประจำปี
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • 5.ทุนการศึกษาบุตร
  • 6.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7.ห้องพยาบาล โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำ
  • 8.อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
10 พระราม 2(94)
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
Directions
  • พระราม 2 (แสมดำ) สถานที่ใกล้เคียงเขตการเดินรถที่ 5 (อู่แสมดำ) รถเมล์สาย ปอ.140,76.68 (รถร้อน)
See Map