บริษัท เอส.เอ็น. ขนส่ง จำกัด
ดำเนินกิจการกว่า 40 ปี ให้บริการด้านขนส่ง ในวันนี้ S.N.มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา มีรายละเอียดดังนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - โบนัส
  • - งานสังสรรค์ประจำปี
  • - ฝึกอบรมพนักงาน
  • - เงินสงเคราะห์บิดา มารดา เสียชีวิต
  • - หอพัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส.เอ็น. ขนส่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่คลองเตย 143 ถนนสุนทรโกษา
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
  • https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl
See Map