บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต แบบที่ 1 (Internet Service Provider) มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัทต่างๆ ให้พื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีแผนการที่จะดำเนินการขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมไปทั่วทุกภาค จึงได้ทำการจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ตั้งใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมๆกันเป็นจำนวนมาก
Benefits
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • สิทธิการลาพักร้อน
  • เบื้ยขยัน
  • ค่าเดินทาง
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด
475/1-3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri 20150
See Map