โรงเรียนต้นแบบอาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับเตรียมอาชีวศึกษา (ม.1-ม.3),ช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจกว่า 10 สาขา มีนักเรียนนักศึกษามากกว่า 2,000 คน กำลังขยาย จึงเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมจำนวนมาก ผู้มีวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
  • ผ้าชุดฟอร์ม(หลังจากบรรจุแล้ว 4 เดือน)
  • ค่าการศึกษาบุตร(หลังจากบรรจุ 3%)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ส่งเสริมการเข้ารับการอบรม มีทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญาโท, ปริญญาเอก
  • และมีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินยามฉุกเฉิน
There are currently no positions available.
Contacts
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
290/1 ถ.พรมแดน
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Website: www.tit.ac.th
See Map