JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์
Benefits
- มีโบนัส - มีรถประจำตำแหน่ง หรือถ้าใช้รถส่วนตัวมีค่าตอบแทนให้ - มีประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท วิสตา จำกัด
335/12 ถนนศรีนครินทร์ (บริเวณด้านหลังโรงแรมโนโวเทล)
Nong Bon Prawet Bangkok 10250