เป็นกลุ่มบริษัทฯ ในเครือสหพัฒน์ ดำเนินกิจการทางด้านผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับเครื่องสำอางค์ชั้นนำ
Benefits
  • 1. ชุดฟอร์ม
  • 2. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. กองทุนเงินทดแทน
  • 4. พักผ่อนประจำปี
  • 5. โบนัส
  • 6. ค่าครองชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จำกัด
507/3 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 20230