JobThai
เป็นบริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วางระบบ รวมทั้งบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และอาคารสูง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้าโกลว์,ปตท.,บีเอลซีพี ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับเราหลายอัตรา
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (เบี้ยขยัน) - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ) - เงินล่วงเวลา (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ) - โบนัส - ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ (หมู่) - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
9 ซ.จตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) ถ.จตุโชติ
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220