เป็นบริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วางระบบ รวมทั้งบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และอาคารสูง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้าโกลว์,ปตท.,บีเอลซีพี ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับเราหลายอัตรา
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (เบี้ยขยัน)
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)
  • - เงินล่วงเวลา (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)
  • - โบนัส
  • - ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ (หมู่)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
9 ซ.จตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) ถ.จตุโชติ
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220