บริษัท แมนเน้จเมนท์ แอนด์ไซโคโลยี่ จำกัด (สถาบันการบริหารและจิตวิทยา)
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา เปิดดำเนินการมานานกว่า 25 ปีผลิตนักบริหารระดับสูงและท่านเจ้าของกิจการ มีสมาชิกกว่า 10,000 คน มีหลักสูตรอบรมสัมมนาครบวงจร มีวิทยากรกว่า 100 ท่าน นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆชั้นนำอีกเป็นจำนวนมาก
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์ม
  • โบนัส
  • เบี้ยขยัน
  • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แมนเน้จเมนท์ แอนด์ไซโคโลยี่ จำกัด (สถาบันการบริหารและจิตวิทยา)
(สถานที่ปฎิบัติงาน อาคาร Trendy ซอยสุขุมวิท 13) 300/209 หมู่ 13
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
Directions
  • การเดินทางมาปฎิบัติงาน ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา