บริษัท ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก เป็นบริษัท ในเครือฯ บ.จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด , บ.จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด,บ.พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชัย),บ.พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (มหาชัย ),บ.เทพมณีโคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชัย) ,บ.เทพมณีโคลด์สตอเรจ(ตลาดไท) ,บ.เทพมณีโคลด์สตอเรจ(จันทบุรี) ฯลฯ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ, GMP/HACCP,BRC,IFS ,BSCI, Halal, Q-Mark, มรท.
Benefits
 • - มี หอพัก
 • - มีรถรับ - ส่ง
 • - มีชุดฟอร์มทำงานให้ฟรี
 • - มีเบี้ยเลี้ยง
 • - มีค่ากะ
 • - โบนัส
 • - ประกันสังคม กองทุนทดแทน
 • - ประกันชีวิต
 • - ลาอุปสมบท
 • - ลาสมรส
 • - ลาอื่นๆอีกมากมาย
 • - เน้นจัดวันหยุดตามประเพณีให้สอดคล้องกับประเพณีนิยมของพนักงานในองค์กรหรือท้องถิ่น และมีสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกวดสวัสดิการโรงงานอุตสาหกรรม จากกระทรวงแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด เป็น บริษัทในกลุ่มเครือพัฒนากรุ๊ป PTN GROUP
75/3 หมู่ 11
Na Yai Am Na Yai Am Chanthaburi 22160
See Map