บริษัท ปภพ จำกัด
ผู้ผลิต Biogas จากน้ำเสียและกากของเสียอันดับหนึ่งของไทย
ด้วยเป้าหมายสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพผลิตพลังงานทดแทนและจัดการน้ำเสียอย่างเบ็ดเสร็จ ดำเนินงานโดยกลุ่มวิศวกรไทย ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางความสำเร็จ ดังนี้
Benefits
  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันชีวิตหมู่
  • ปรับค่าจ้างประจำปี
  • โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ฝึกอบรม / สัมมนา
  • กิจกรรมสันทนาการ
  • กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปภพ จำกัด
43 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 10230
Website: www.papop.com
See Map