JobThai
บริษัท เรืองนิจ จำกัด
บริษัทฯผลิตสินค้าด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดชั้นในชาย เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบัน ด้วยคุณภาพและความปราณีตในกระบวนการการผลิต และได้การยอมรับในคุณภาพสินค้ามาจนถึงปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายงานและความก้าวหน้าไปกับบริษัทฯ
Benefits
- ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - ค่าตำแหน่ง - พักร้อน - เบี้ยขยัน
zero position en
Contacts
บริษัท เรืองนิจ จำกัด
19/101 ม.6 ซอยเอกชัย 65 (ซอยข้างบิ๊กซี) ถ.เอกชัย
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150