บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด
บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อน ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว เวเฟอร์ ขนมอบกรอบ
Benefits
- เงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์ - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยันประจำเดือน - เบี้ยขยันประจำปี - ค่าอาหารกลางวัน - ชุดยูนิฟอร์ม - งานเลี้ยง + ของขวัญปีใหม่ - ท่องเที่ยวประจำปี - รางวัลอายุการทำงาน - เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว - เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - มีการอบรมและส่งเสริมเพิ่มความรู้ความสามารถในทุกปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด
573 หมู่ 4 ถ.พัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11B
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map