บริษัท ไทยคอนเน็คทิวิตีเทอมินอล จำกัด
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 โดยการร่วมทุน ระหว่าง SCG Logistics และ บริษัท ปัญจมิตรโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริหารท่าเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า นำเข้า - ส่งออก ระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ มีสาขาอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มีพนักงานทั้งสิ้น 180 คน
ในปี 2532 บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารท่าเรือแรกที่ท่าเรือหมายเลข 10 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นท่าเรือที่เน้นสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้รับสัมปทานการบริหารท่าเรือเอนกประสงค์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งท่าเรือแห่งนี้สามารถรับสินค้าได้ทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง ( BULK ) และสินค้าระบบคอนเทนเนอร์
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยคอนเนคทิวิตีเทอมินอล จำกัด Thai Connectivity Termainal (TCT)โดยการบริหารของ SCG และ PSA
Benefits
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันอุบัติเหตุหมู่
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ
  • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี Outing
Contacts
บริษัท ไทยคอนเน็คทิวิตีเทอมินอล จำกัด
98 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Website: www.tptport.com
See Map