บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 300 ล้านบาทและเพิ่มทุนเป็น 500 ล้านบาทในปัจจุบัน เป็นบริษัทที่ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนังประเภทเซรามิก โดยเป็นกระเบื้องที่เหมาะสำหรับปูได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 ตารางเมตรต่อเดือน (3.6 ล้านตารางเมตรต่อปี)
ปัจจุบันมีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 238/25 ซ.รัชดาภิเษก 18
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทรศัพท์ (662) 692 9201-5 แฟกซ์ (662) 692 -7552
โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว (หลุบเหลา) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ (036) 247 431-5 แฟกซ์ (036) 247 437
บริษัทกำลังขยายงานต้องการรับบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมงานดังนี้
Benefits
  • ตามกฎหมายกำหนด
  • การตรวขสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการการซื้อกระเบื้อง
  • สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
  • เบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อมรถยนต์, ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะงานขาย)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก 10310
See Map