ผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลป์ชั้นนำมากกว่า 100 ปี จากจุดเริ่มต้นด้วยการประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องหนัง เครื่องเหล็ก เวชภัณฑ์ และกระดาษ ปัจจุบันบริษัทได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้า เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน และสินค้าประเภทกระดาษ
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนกู้ยืมเพื่อพนักงาน
  • - ของขวัญแต่งงาน
  • - เงินช่วยเหลืองานศพ
  • - รางวัลการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
202
Siphraya Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.dhas.com
ใช้งานแผนที่