บริษัท ไซโคลตรอน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
ระบบบำบัดน้ำเสีย
Benefits
  • O.T.
  • ค่าโทรศัพท์ (กรณีติดต่อประสานงาน)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ (กรณีประสานงานข้างนอก) และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฏหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไซโคลตรอน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
สำนักงาน 807/9 หมู่บ้านภูมริน หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
See Map