บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด
บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุระกิจ ติดตั้ง งานระบบเครื่องกล ,ไฟฟ้า , สุขาภิบาล , งานปรับอากาศ ในโรงงาน,อาคารและโรงพยาบาล มานานกว่า 25 ปีแล้ว มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ดังนี้ :-
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด
1895/123 ( พหลโยธิน ซ.37/1 ) ถ.พหลโยธิน
Latyao Chatuchak Bangkok 10900