บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฯ เป็นบริษัทญี่ปุ่น โดยดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อปี 2544 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI. ผลิตกระจกมองหลังรถยนต์ โดยขณะนี้บริษัทฯ มีโรงงานสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อเดือน ตุลาคม 2560 บริษัท ฯ ได้เปิดโรงงานสาขา ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) จังหวัดสมุทรปราการ
สวัสดิการ
  • ค่าตำแหน่ง เดือนละ 1,600 บาท
  • ค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 1,200 บาท
  • ค่าอาหาร เดือนละ 1,300 บาท (ช่วงทดลองงาน)
  • ค่าอาหาร เดือนละ 1,500 บาท (หลังทดลองงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210