บริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ทั้งงานด้านก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล เช่น โรงแรม อาคารสูง ศูนย์ประชุมฯ โรงงาน เป็นต้น ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และกระตือรือร้นเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้
Benefits
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ประกันสังคม
 • 3. โบนัสประจำปี
 • 4. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • 5. งานเลี้ยงประจำปี
 • 6. ค่าล่วงเวลา
 • 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด
 • 8. ค่าที่พัก ต่างจังหวัด
 • 9. เงินกู้ ธ.ออมสิน
 • 10. เงินกู้ ธ.อาคารสงเคราะห์
 • 11. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย, คลอดบุตร, เสียชีวิต เป็นต้น
 • 12. อื่นๆ
Contacts
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Tel.: 02-615-6100 # 6192-7 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์)
Website: www.emc.co.th
Directions
 • ติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี / ออกประตู 4 เดินมาสี่แยกสีลม-นราธิวาส ไม่เกิน 150 เมตร อาคารไอทีเอฟ จะตั้งอยู่ตรงหัวมุม (สังเกต มีพระพรหม อยู่ด้านหน้า ทางม้าลาย)
See Map