บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
Benefits
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
30,32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map
event langing page