รับเหมาออกแบบ อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานโยธา ทุกประเภท
Benefits
  • -เงินเดือน
  • -ค่าล่วงเวลา
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันอุบัติเหตุหมู่
  • -เงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • -เงินกู้ฉุกเฉิน
  • -ส่วนแบ่งจากการจ้างงาน
  • -วันหยุด
  • -วันลาและวันหยุดพักผ่อนประจำปื
  • -ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็นจ์อีคอน สเปเชี่ยล โปรดักส์ จำกัด
125/16 หมู่บ้านสายลม หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map