โรงงานผู้ผลิตและส่งออก อุปกรณ์ตกแต่งในบ้าน ห้องน้ำ สินค้าแบรนด์ CRYSTAL
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - เงินช่วยเหลืองานบวช, งานแต่งงาน, งานศพ
  • - เงินค่าตำแหน่งงาน
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - การฝึกอบรมประจำปี Internal award
There are currently no positions available.
Contacts
HOMEWELL MARKETING CO., LTD.
45/1 หมู่10 (คลอง 8)
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
See Map