เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์ ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท "หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ หากคุณคือคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานที่มั่นคง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณ"
สวัสดิการ
- ส่วนแบ่งผลกำไร (ตามผลประกอบการ) - ยูนิฟอร์ม (ทุกปี) - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ท ถ.รามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.prosoft.co.th
ใช้งานแผนที่