บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด เป็นผู้ผลิต , จำหน่าย และบริการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้านครัว,แม่บ้านและซักรีด แก่โรงแรม, โรงพยาบาล,โรงงานอุตสาหกรรม, โรงเรียน, ภัตตาคาร และร้านอาหารทั่วไป
Benefits
เงินเดือน โบนัสประจำปี คอมมิชั่นรายเดือน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์ ที่พัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด
7 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 10240
See Map