บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 20 ปีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปพืชผักผลไม้ มีบริษัทในเครือ ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ส่วนโรงงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
Benefits
  • - โบนัส
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - เงินช่วยเหลือ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 89 ซ.อรุณอมรินทร์ 47 10700