บริษัท แมเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัททั่วไป
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แมเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
388 อาคารเอสพี ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Website: www.mic.co.th
See Map