เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี บริษัท ฯ เป็นผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยเทคโนโลยี RFID อาทิ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) ตลอดจนงานสแกนหนังสือ/เอกสารเป็น eBook เป็นต้น
Benefits
  • -เงินเดือน
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันอุบัติเหตุ
  • -โบนัสตามผลประกอบการ ฯลฯ
Contacts
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (PenNueng Holding Co., Ltd.)
576/18 ถ,ลาดพร้าว 112
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Website: www.pen1.biz
Directions
  • ใกล้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหาเสนี)
  • สามารถเข้าจาก ถ.ลาดพร้าว 112 หรือ ทาวน์ อิน ทาวน์ หรือ รามคำแหง 43/1 หรือ รามคำแหง 53
See Map