บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด
บ. สเพียร์มาสเตอร์ จก. เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า 3 เอ็ม ที่พิมพ์โฆษณา อาทิเช่น
โพสต์-อิท โน้ต / ปากกานำเข้าจากอเมริกา ฯลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด
Benefits
  • เงินเดือน + ค่าเดินทาง + คอมมิชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด
1213/514 ถ. ลาดพร้าว 94 (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ. 19)
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310