บริษัทฯ สร้างสรรและผลิตสื่อส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็นแผนกๆ ดังนี้ Publication Media, Web & Multimedia, Product & Interior Design, Photographic Studio, VDO Production, Marketing Events, Exhibition Display
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
Glorich Bless Co.,Ltd.
55/9 หมู่บ้านออลสวีท ซอย สายไหม 54/1 ถนนสายไหม
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220